v.o.f. Commander heeft duurzaamheid en daarmee een beter milieu hoog in het vaandel. Dit trachten we te concretiseren door:

  • voortvarendbesparenWe vanaf het begin platformpartner zijn van het programma “Voortvaren besparen” Hiertoe is op 8-11-2007 samen met de Staatssecraris  van V & W mevrouw Huizinga en 5 andere bedrijven een convenant ondertekend. Doel van dit programma is een wezenlijk reductie van het brandstofverbruik in de sector.
  • Alle aan boord geïnstalleerde dieselmotoren voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving m.b.t. uitstootnormen. (Huidige stand is de z.g. CCR2 norm).
  • Vanaf oktober 2008, het moment dat deze "Commander" operationeel werd, is zeer laagzwavelige dieselbrandstof de z.g. EN590 kwaliteit met max. zwavelgehalte van 10 ppm voor de aandrijving van de dieselmotoren gebruikt. Hiermee ruim vooruitlopend op wet- & regelgeving welke het gebruik van laagzwavelige dieselbrandstof sinds 1 januari 2011 voorschrijft.
  • Ondertekening op 28-10-2010 van de intentieverklaring m.b.t. de “Green Award ”
  • Het behalen van de "Green Award" in 2011